BazényBazény

Montáž v 6-ti krocích

VYHLOUBIT a připravit pozemek

Na rozdíl od tradičních postupů mohou být bazény Waterair instalovány velmi jednoduše za několik dní. Výkopové práce jsou provádění vždy dle typu bazénu na základě přesně provedeného zaměření v terénu. V první části se provádí strojní výkop, kdy za pomoci těžké techniky je proveden hrubý výkop jámy. Poté se provede ruční výkop, neboli dočištění na požadovaný rozměr a hloubku.

SMONTOVAT základní konstrukci

Do předem připraveného výkopu namontujeme základní korpus bazénu. Vlastní korpus se skládá z jednotlivých montážních desek tvořících po smontování obvod bazénu. Manipulace s každou deskou je snadná, protože váží maximálně od 27 do 44 kg. Dvojitý šroubový spoj panelů zajišťuje pevný spoj budoucí obvodové konstrukce. Po provedení pospojování obvodových plechů a vsazení schodiště je nutné namontovat a osadit boční vzpěry bazénu.

STABILIZOVAT dno jámy

Jako podklad pro základovou desku poslouží zarovnaná, udusaná hlína nebo vrstva stabilizovaného písku. Na takto připravenou vrstvu podkladu provedeme betonáž dna bazénu.

NAINSTALOVAT bazénovou fólii

Tlak vody přitlačí fólii na stěny a dno.

POLOŽIT lemovací kameny

Po položení lemu se můžete konečně začít koupat!

UPRAVIT okolí

Okolí bazénu si můžete vybavit a zařídit podle svých přání a představ... Konečné úpravy: Okolní plocha může být z přírodního kamene, ze zámkové nebo keramické dlažby nebo provedena jako dřevěný podlahový rošt. Cokoliv je možné, jediným limitem je vaše představivost!

Přesnost a spolehlivost

Společnost Bazény WATERAIR má dokonale organizovanou logistiku. Dodáme Vám tak všechny díly bazénu ve stanoveném termínu.

Je to náš závazek kvalitních služeb.