BazényBazény

Technické informace

Bazény značky WATERAIR jsou stoprocentně původní výrobky zhotovené exkluzivní vlastní technologií. Skládají se z velmi pevných desek z vlnité oceli pokryté několika ochrannými vrstvami, což jim dodává vysokou odolnost proti mechanickému poškození a mimořádně dlouhou životnost.

Mimořádně vysoká odolnost

Je všeobecně známo, že zvlnění kovového povrchu podstatně zvyšuje mechanickou odolnost a materiál je tím schopen snášet vysoké tlaky.

Zkoušky provedené v laboratořích Véritas ( MLH1B970074F ) prokázaly, že desky WATERAIR, které tvoří základní strukturu Vašeho bazénu jsou schopny odolávat tlaku 4x většímu než je maximální tlak, jemuž je bazén vystaven.

Z výpočtů provedených stejnou laboratoří vyplývá, že panel WATERAIR je stabilnější než betonová zeď o tloušťce 45 cm a její mechanická odolnost větší než u ocelové desky o tloušťce 6,6 mm.

Bez rizika popraskání a trhlin

Díky kvalitě používané zvlněné ocele snášejí bazény VATERAIR nejextrémnější podmínky. V případě silných mrazů, pohybu půdy (o menší síle) a instalace v seismických oblastech bude Váš bazén WATERAIR odolávat uvedeným přírodním jevům bez popraskání a trhlin, čímž prodlouží životnost Vaší investice.

-24 C°, - strašná zkouška pro prázdný bazén. Jeho struktura je vystavena obrovskému tlaku okolní zmrzlé půdy. Váš bazén WATERAIR těmto extrémním podmínkám odolá bez poškození.

Bezkonkurenční dlouhodobá životnost

Desky WATERAIR jsou výsledkem jedinečného technologického know-how. Několikanásobná ochranná vrstva (4vrstvy) jim zaručuje mimořádně dlouhou životnost.. Složení desky:

  • Jádro ze zvlněné ocele 150/100e: tvořící základ desky.
  • První ochranná vrstva z galvanizované slitiny chrání jádro desky z obou stran proti korozi.
  • Druhá ochranná vrstva z kompozitního materiálu zaručuje desce mimořádnou trvanlivost a stálost.

Desky Waterair: jediná správná volba!

Naše bazénová sada odpovídá normě PISCINE EN KIT NF P 90.308.

Isoplan (na objednávku)

Isoplan slouží jako izolace stěn bazénu a tím udržuje teplotu vody. Isoplan se skládá z polystyrenových desek pokrytých polyetylénovou fólií. Dokonale přiléhá k desce WATERAIR. Jedná se o doplňkovou ochranu stěn, která zarovnává zvlněny tvar základní konstrukce.

Technické charakteristiky panelů WATERAIR

  • Rozměry: 1,2 x 2,87 (44 kg) nebo 1,2 x 1,94 m (27 kg).
  • Průměrná tloušťka: 180/100e mm.
  • Montáž: Dvojitým uchycením šrouby v prohlubni zvlnění.

Desky WATERAIR splňují požadavky evropských výrobních norem EN 10-147, EN 10-214, EN 10-143, 169 1 a 2.

CO JE DOBRÉ JEŠTĚ VĚDĚT

Zkoušky provedené organizací CETIM v extrémních podmínkách, které Váš bazén WATERAIR nikdy nezažije, ukázaly, že ani po 3000 hodinách vystavení působení slaného oparu (což odpovídá zhruba 30 létům na slaném mořském vzduchu) se nikde neobjevily sebemenší stopy koroze.

Díky kvalitě desek WATERAIR můžete využít záruk, které Vám nikdo jiný nenabídne: 20 let záruky na desky, a to bez degresivity.