BazényBazény

Chemie DELTA

Komplexní řada bazénové chemie DELTA

Vodu v bazénech neznečišťují pouze viditelné nečistoty, ale také mikroorganismy v podobě řas, bakterií, hub a virů. I po důkladném umytí přináší každý koupající do vody miliony zárodků, stejně jako pot, vlasy, kožní maz a zbytky kosmetických a opalovacích prostředků. Ty tvoří živnou půdu pro bakterie, viry, houby a řasy. Proto je péče o vodu důležitým předpokladem zdravého využití bazénu.

Kromě nejrůznějších mechanických sběračů nečistot (vysavače, síťky apod.) existuje celá řada chemických látek pro obnovu kvality vody. Chemické ošetření má za úkol provést dezinfekci vody, zajistit úpravu hodnot pH, zamezit tvorbě řas v bazénu a zabránit vylučování vápníku a těžkých kovů do vody. Potom následují další doplňkové činnosti - čištění bazénu, flokulace (odstranění koloidních nečistot), zazimování apod. Při úpravě vody chemickou cestou je nutno brát ohled na množství vody, které je dle normy stanoveno pro dopuštění bazénu a to 50 l na osobu a den.

Úprava pH vody

Hodnota pH je dle definice záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů (pH = - log H+). Je znázorněna

Neutrální vodný roztok má hodnotu pH = 7

 • hodnota pH pod 7 - roztok kyselý
 • hodnota pH nad 7 - roztok zásaditý (alkalický)

Když napouštíme vodu do bazénu, uniká část těkavých látek do ovzduší a tím stoupá hodnota pH - voda se stává zásaditější. Proto je nutné měřit hodnotu pH až po několika hodinách po napuštění celého bazénu a zapnutém filtračním zařízení. Hodnotu pH regulujeme přípravky pH + a pH - . Jedná se o granulát, který se dle potřeby v požadovaném množství rozpustí v kbelíku vlažné vody a při zapnuté filtraci se roztok vlije do bazénu.

Doporučená hodnota pH vody v bazénech se pohybuje v rozmezí od 6,8 až 7,6. V tomto rozsahu je dáno největší působení chloru bez vedlejších vlivů. Na hodnotě pH závisí příjemný pocit při koupání, správná funkce zařízení a účinnost dalších bazénových přípravků. Kontrola pH musí být minimálně 1x týdně pomocí měřící soustavy.

Při pH nad 7,6 se mohou ve vodě vyskytovat zákaly (vysrážení vápníku, hořčíku, železa, manganu), které mohou způsobit ucpání filtru, snížení účinnosti dezinfekčních chlorových přípravků, zápach po chloru, podráždění očí a pokožky. V tomto případě je nutné pro úpravu vody a snížení hodnoty pH použít přípravek pH mínus. Vypočtené množství se rozpustí ve vodě a přilije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení.

Při pH pod 6,8 může docházet ke zvýšené korozi kovu a betonu, blednutí barev umělé hmoty bazénu a také k podráždění očí a pokožky. Při této hodnotě je nutné připravit roztok z přípravku pH plus. Přípravek se dávkuje do bazénu po rozpuštění požadovaného množství ve vodě při zapnutém filtračním zařízení. může docházet ke zvýšené korozi kovu a betonu, blednutí barev umělé hmoty bazénu a také k podráždění očí a pokožky. Při této hodnotě je nutné připravit roztok z přípravku pH plus. Přípravek se dávkuje do bazénu po rozpuštění požadovaného množství ve vodě při zapnutém filtračním zařízení.

Dezinfekce vody

Dezinfekce vody je nejdůležitější částí údržby, neboť dochází k eliminaci mikroorganismů a tím k zajištění hygienicky čisté vody. Pro dezinfekci slouží chlorové, kyslíkové a přípravky.

Chlorové přípravky

Množství chloru potřebného pro dezinfekci závisí na jakosti vody, teplotě a době styku chloru s vodou. Přípravky na bázi organických látek slouží jako dezinfekční, protiporostový a antimikrobiální prostředky pro celosezónní údržbu znečištěných bazénů. Likvidují řasy, bakterie, houby, plísně a viry. Přípravky působí tak, že po rozpuštění ve vodě postupně uvolňují chlor a tím dochází k dezinfekci a oxidaci organických znečištění vody. Aby byla dezinfekce účinná, musí se obsah chloru ve vodě pohybovat v rozmezí 0,1 až 0,5 mg/l.

Při měření a následném dávkování chlorových přípravků je nutno vědět, že se ve vodě nachází volný a vázaný chlor. Volný chlor je ten, který po dávkování zůstal ve vodě a lze ho využít pro dezinfekci. Obsah volného chloru měří většina testerů. Vázaný chlor je část aktivního chloru, který se navázal na dusíkaté látky (amonné ionty, aminy, močovina aj.), tzn. látky pocházející z lidské pokožky a jsou obsaženy v potu. Proto je důležité před vstupem do bazénu se důkladně omýt a osprchovat, aby nedocházelo ke zbytečnému nanášení látek z potu do bazénové vody. Vázaný chlor (ve formě chloraminů) se může odštěpit, je aktivní a má stále dezinfekční účinky. Hodnota vázaného chloru se neměří, vypočítá se z rozdílu obsahu celkového a volného chloru.

Stanovování pouze volného chloru vede k přechlorování a voda se může stát zdravotně závadnou. Zákazník dle naměřené hodnoty neustále přidává do bazénu chlorové přípravky. Nezná hodnotu vázaného chloru, který se využívá také dezinfekci a který je ve vodě přítomen. Proto nejvhodnějším měřícím zařízením jsou testery s měřením obsahu celkového a volného chloru. Obsah celkového chloru se má pohybovat v rozmezí 0,1 - 0,5 mg/l, obsah volného chloru 0,1 - 0,5 mg/l. Doporučený obsah vázaného chloru by měl být co nejnižší, max. 0,3 mg/l. Při zvýšeném obsahu vázaného chloru (to znamená vysoké stupeň znečištění vody organickými látkami) je nutné vodu v bazénu naředit čistou vodu.

Pro chlorovou desinfekci slouží tyto přípravky:

Chlor - šok je rychlorozpustný granulát, který se přidává do vody v případě nutnosti rychlého zachlorování při napuštění bazénu nebo nastartování začátku sezóny a nebo při extrémních podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, silné zátěže bazénu koupajícími se apod.), ev. pokud má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach apod.).

Trojkombinační tablety MINI a MAXI - ve formě tablet má víceúčelové užití, zajistí dezinfekci bazénové vody pomocí pomalu rozpustného chloru, zabrání vzniku řas, odstraní nečistoty pomocí flokulace a částečně udržuje hodnotu Ph. Tablety se dávkují do skimmeru, nesmí přijít do přímého styku se stěnou nebo dnem bazénu (mohlo by dojít k jejich odbarvení).

Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace

Bouřkové počasí, zvýšené teploty, časté používání bazénu a nedostatečná filtrace jsou faktory, které mohou podpořit růst vodních řas, které způsobují slizká místa na dně a stěnách bazénu. Řasy se vyvíjejí UV zářením a teplou vodou a vytvářejí živnou půdou pro bakterie. Jako přípravek se dříve dost často používala modrá skalice (síran měďnatý), která je klasifikována jako ostatní jed a její používání není možno doporučit (ovlivňuje krevní obraz). Proto se běžně používají jako algicidy kvartérní amoniové soli.

Přípravek proti řasám - tekutý přípravek, ničí většinu běžných řas a má baktericidní účinky. V průběhu horka nebo zvýšené intenzity používání bazénu se doporučuje přidávat udržovací dávku v kratších intervalech. Přípravek byl testován na kožní a oční dráždivost s negativním výsledkem. Při vypouštění bazénu není vhodné tuto vodu používat na zalévání ani ke kompostování, neboť přípravek má baktericidní účinky a tím likviduje bakterie a další mikroorganismy nezbytné pro růst rostlinek. Zvýšený výskyt řas lze likvidovat také použitím přípravku. Na přechodnou dobu lze zvýšit obsah aktivního chloru na hodnoty cca 2 mg/l.

Do vody jsou zanášeny nebo jsou zde přítomny různé mikroskopické (koloidní) částice, které zhoršují hygienickou kvalitu vody a její průzračný vzhled. Zákaly mohou vznikat přítomností zvýšené koncentrace iontů vápníku, železa, manganu (zabarvení vody) nebo mohou být přinášeny do bazénu koupajícími např. mýdlem. Tyto částice koloidní povahy obalují bakterie a viry, ty lépe vzdorují dezinfekci a dochází tím ke zhoršování kvality bazénové vody. V mnoha případech filtrační zařízení již nemusí dostatečně částice odfiltrovat.

Flokulace je fyzikálně chemický proces, kterým se z vody odstraňují koloidní látky anorganického a organického původu. Cílem tohoto procesu je vytvořit takové podmínky, aby se nečistoty přítomné ve vodě převedly do separovatelné formy - větších celků, které lze z vody odstranit sedimentací nebo filtrací. K těmto účelům je určen přípravek Vločkovač (fakulant). Ve formě tekutého přípravku či granulátu a také i tablet. Jeho účinnost je zajištěna při nastavení hodnoty pH na 6,8, kterou je nutno dodržet pro dokonalou flokulaci. Dávka se rozpustí v umělohmotné nádobě, uvede se do chodu filtrace a naředěný přípravek se pomalu vlije do sběrače (skimmeru). Filtrace se nechá běžet několik hodin. Jemné nečistoty se zachytí na filtru, větší je možno odsát ze dna ponorným vysavačem. Flokulaci je možno provádět 1x za 1 - 3 týdny.

Čištění a obnova povrchu bazénu

Pro správný požitek z koupání je nutné provést před každým novým napuštěním bazénu jeho dokonalé čištění. Na stěnách a dně bazénu se usazují různé nečistoty jako je např. kožní tuk, kosmetika z koupajících se osob, prach, nečistoty z ovzduší a okolí bazénu, vyloučená tvrdost z bazénové vody. Tyto nečistoty opět tvoří vhodnou půdu pro tvorbu bakterií a řas. Proto je nutné alespoň jedenkrát ročně, nejlépe na jaře před napuštěním nebo při odpuštění vody pro zajištění bazénu na zimu, důkladně bazén vyčistit přípravkem Bazénový čistič stěn - gel. Neředěný přípravek se nanese hadrem nebo houbou na znečištěná místa a nechá se 10 - 15 minut působit, případně se nečistoty uvolní mechanicky hadrem nebo houbou a místa se důkladně opláchnou vodou. V případě silného znečištění se postup opakuje.

Zazimování

Po skončení koupací sezóny je nutné připravit bazén na přezimování. Tato příprava usnadní zahájení jarního provozu bazénu. Voda v bazénech se nesmí v některých případech vypouštět. Do vody se přilije Zazimovací přípravek, který působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování vápníku. Přípravek se naředí v umělohmotné konvi a vlije podél okraje bazénu, nechá zapnuté filtrační zařízení pro dokonalé rozptýlení přípravku do bazénové vody. Po rozmíchání se sníží její hladina cca o 15 - 20 cm (dle pokynů výrobce bazénů - je to většinou pod hladinu sběrače, zpětné trysky, osvětlení a pod protiproud. Odmontuje se příslušenství bazénu a bazén se zakryje fólií.

Co dělat když ???????

Voda je zakalená

Příčina: nadměrná tvorba bakterií a řas díky vysoké frekvenci užívání bazénu, vysokým teplotám, velkým dešťům, akumulaci nečistot apod. nebo snížený výkon filtru.

Provést:

 • zkontrolovat chod filtrace
 • zkontrolovat hodnotu pH a obsahu aktivního chloru a upravit, je-li to nutné
 • přidat flokulant
 • nepřetržitě filtrovat

Voda je zeleně zamlžená, stěny a dno bazénu jsou slizké

Příčina: zvýšený výskyt řas.

Provést:

 • zkontrolovat hodnotu pH a upravit, je-li to nutné
 • mechanicky očistit stěny bazénu a odsát řasy
 • zkontrolovat hodnotu obsahu aktivního chloru a upravit, je-li to nutné
 • aplikovat proti řasový přípravek
 • nepřetržitě filtrovat

Voda je stále zelená

Příčina: přítomnost mrtvých řas, které filtr není schopen vyčistit.

Provést:

 • kontrolu filtru, případně ho vyčistit
 • vyvločkování a odsátí vyvločkovaných částic ponorným vysavačem ze dna

Voda je hnědá

Příčina: vysoká koncentrace železa nebo manganu (většinou v případě vody ze studny)

Provést:

 • zkontrolovat hodnotu pH a obsahu aktivního chloru a upravit, je-li to nutné
 • vyvločkovat
 • nepřetržitě filtrovat

Voda je mléčně bílá

Příčina: vysoký výskyt iontů vápníku a hořčíku.

Provést:

 • zkontrolovat hodnotu pH a upravit, je-li to nutné
 • vyvločkovat zákal
 • nepřetržitě filtrovat

Silný nepříjemný zápach chloru

Příčina: špatná hodnota pH nebo přechlorování (viz testování přítomnosti chloru), tvorba chloramínů.

Provést:

 • zkontrolovat hodnotu pH a obsahu aktivního chloru a upravit, je-li to nutné

Dráždění očí a pokožky

Příčina: špatná hodnota pH nebo vysoká hodnota obsahu chloru.

Provést:

 • zkontrolovat hodnotu pH a upravit, je-li to nutné

Usazování vápenatých a hořečnatých solí na stěnách, schůdkách a dně bazénu

Příčina: zvýšená tvrdost vody.

Provést:

 • stabilizovat tvrdost vody a zabránit vzniku usazenin

Koroze kovových částí

Příčina: příliš kyselá voda.

Provést:

 • zkontrolovat hodnotu pH a upravit

Při vysokých teplotách vody (dlouho trvající horka , ohřev bazénové vody tělesem) se podle tvrdosti vody rychleji a vytrvaleji zvyšuje hodnota pH - doporučujeme častější regulaci pH a chloru a aplikace přípravku proti řasám.

Před dovolenou !!!

 • nezapomenout na úpravu vody v bazénu
 • nastavit hodnotu pH na 6,8 - 7,6
 • do dávkovače dát tablety a do bazénu přípravek proti tvorbě řas na dané období a množství vody
 • bazén přikrýt plachtou
 • nastavit automatické zapínání filtračního zařízení

Upozornění !!!

Popis aplikace jednotlivých přípravků je uveden na etiketách.
Bez dobré funkčnosti filtračního zařízení nelze ani za použití chemických přípravků docílit kvalitní a hygienicky nezávadné vody. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu.

Šoková dezinfekce při různém stupni znečištění bazénové vody chlorem

Bazén čistý, voda čirá, žádné řasy, dno viditelné 50 g/10 m3 Bazén špinavý, malá množství řas, silné zakalení 100 g/10 m3
Bazén není úplně čistý, stopy po řasách, lehké zakalení 80 g/10 m3 Bazén špinavý a zelený 120 g/10 m3

Nedoporučené kombinace přípravků

Při přechodu z chlorové dezinfekci na kyslíkovou je nutno počítat se zvýšenou dávkou dezinfekčních kyslíkových přípravků.